Bendravimas biure

Priežastys, lemiančios gerą atmosferą darbe

Daugelis darbdavių kelia sau klausimą, ką daryti, kad darbo santykiai tarp vadovų ir pavaldinių būtų šilti bei kaip palaikyti įmonėje malonią atmosferą. Jeigu darbovietėje vyrauja puikus klimatas, darbuotojai čia dirbs noriai ir produktyviai. Teigiama, kad organizacijos finansiniai rezultatai net 30% priklauso nuo to, koks psichologinis klimatas vyrauja kolektyve. Pagrindinis faktorius, lemiantis atmosferą darbovietėje yra vadovavimo stilius, kuris sudaro 50-70% įmonės sėkmės. Likusią dalį sudaro kiekvieno darbuotojo emocijos – tiek geros, tiek blogos.

Įmonėje vyraujantis tapatybės jausmas yra pagrindinis motyvas, kodėl žmonės juda pirmyn, stengiasi padėti kitiems komandos nariams ir deda pastangas ne tik dėl savo asmeninės naudos, bet ir dėl visos komandos. Paprasčiausias būdas išsiaiškinti ar atmosfera darbe ir darbo santykiai yra malonūs – užduoti darbuotojui klausimą, ar jis džiaugiasi dirbdamas šioje įmonėje. Jei jis nedvejodamas atsako „Taip“, tuomet viskas yra tvarkoje. Jeigu darbuotojas atsako neužtriktinai ar prabyla apie trūkumus, reiki ieškoti rimtesnių problemų.

Formuojant darnią komandą vadovui svarbu atsižvelgti į kiekvieno darbuotojų tapatybę, nesistengti jo perauklėti ar pakeisti, o ją papildyti, kad darbuotojas tuo didžiuotųsi ir jaustųsi ką nors išmokęs. Jeigu įmonėje atsiranda naujas žmogus ir vadovas sugeba senuosius komandos narius pristatyti kaip organizacijos pasididžiavimą, jis skatina naujoką stengtis ir drąsiau priimti iššūkius. Po bandomojo laikotarpio ar praėjus sutartas terminui, naujokas neretai būna „pakrikštijamas“ ir taip tampa tikru komandos nariu. Visa tai kuria komandinę dvasią ir stiprina kolektyvą.

Darbo santykiai neturi būti formuojami per prievartą. Taip, čia omenyje turime „privalomas“ įmonės išvykas, kalėdinius vakarėlius ir gimtadienių šventimą. Vadovai neretai mano, kad neformalūs susitikimai ar išvykos vienija darbuotojus, tačiau pagrindinis dalykas, kuris lipdo komandą yra bendras tikslas. Jeigu komanda neturi bendro tikslo, tuomet ji iširs. Komanda turi turėti išorinius tikslus, o ne vidinius. Kai pranyksta išoriniai tikslai, prasideda asmeninių santykių aiškinimasis, kuris ardo komandą.

Kiekvienam vadovui svarbu suvokti, kad visi darbuotojai siekia daugiau. Tačiau daugiau nėra vien tik pinigai. Tai yra tobulėjimas, galėjimas prisiimti daugiau atsakomybės, vadovo požiūris į darbuotojus ir klientus. Vadovas yra tas žmogus, kuris turi perduoti įmonės vertybes kitiems ir pats jomis vadovautis. Kiekvienas darbuotojas turi trokšti būti panašus į lyderį. Šilti darbo santykiai nebus sukurti, jeigu darbuotojai mato, kad vadovui svarbiausia tik pelno siekimas bet kokia kaina – šiuo atveju darbuotojų motyvacija mažėja.

Maloni darbo atmosfera ir vadovavimo stilius nėra tik abstrakčios sąvokos. Kiekvienos įmonės klimatas yra vertinamas pagal tai, kiek darbuotojai nori prisiimti atsakomybės ir kaip jie laikosi reikalavimų, ar darbuotojams yra aiški įmonės vizija ir vertybės, ar darbuotojai mano, kad jų atlyginimas yra teisingas ir galiausiai – kokius įsipareigojimus įmonei jaučia kiekvienas darbuotojas.  O visas šias sąlygas diktuoja vadovo vadovavimo stilius.